Om oss

Vår Vision

En församling för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Vår gemensamma tro

Vi är en församling som bekänner sig till Jesus Kristus. Vi är en del i den gemenskap av kyrkor som vuxit fram i hela världen som en följd av Jesu födelse, liv, död och uppståndelse. Församlingen förenar sig med hela Guds kyrka i alla tider i bekännelsen av Gud som Fader, Son och helig Ande.

Vår tro är grundad i Guds Ord, såsom det är skrivet i Bibeln och sammanfattat i den apostoliska trosbekännelsen.

I församlingens gemenskap har alla en unik väg till den personliga tron på Jesus Kristus och den fortsatta vandringen tillsammans med Honom är unik. Så har alla en unik plats och uppgift i församlingen. Vi vill stödja, hjälpa och uppmuntra varandra:

  • att fortsätta sin unika vandring tillsammans med Jesus
  • att komma in i de uppgifter som stämmer med de gåvor och nådegåvor som Anden ger till var och en som tror

Genom den Helige Ande leder och utrustar Gud sin församling så att alla blir en viktig del i helheten.

Vi vill verka för kristen enhet och värdesätter samarbete med andra kristna kyrkor och församlingar.

Vår församlingens uppgift

Församlingens uppgift är att fira gudstjänst och föra evangeliet om Guds rike vidare i vittnesbörd och tjänst. Med utgångspunkt i Jesu missionsbefallning vill församlingen dela hela Guds kyrkas uppgift att föra ut evangelium till alla folk.

Församlingslivets centrum är gudstjänsten. Där hämtar den sin kraft i lovsång till Guds ära, bön, bekännelse och förlåtelse, Guds ords predikan, dop och nattvard.

Vår historia

1900 bildades Åtvidabergs Baptistförsamling

1904 bildades Åtvidabergs Missionsförsamling

1931 bildades Åtvidabergs Pingstförsamling

1985 gick baptist- och missionsförsamlingen samman och bildade Johanneskyrkans församling i Åtvidaberg.

1996 tillsammans startade Johanneskyrkan och Pingstkyrkan secondhandbutiken ”Gåvan”.

2018 gick Pingstförsamlingen och Johanneskyrkans församling samman och bildade

Åtvidabergs Frikyrkoförsamling. Församlingen är ansluten både till Equmeniakyrkan och Pingst – fria församlingar i samverkan.

Våra kyrkor

1907 byggdes Johanneskyrkan (Douglasvägen 36) med en stor tillbyggnad 1997.

1935 Byggdes Pingstkyrkan (Oxtorgsgatan 4) den revs och byggdes ny 1970 pga av ny genomfartsled byggdes.