Program juni – juli 2021

För tillfället kan vi ta emot 50 besökare per programpunkt. Besökare blir anvisad plats!
Vänligen respektera våra anvisningar och allmänna förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten!